Vilkår og bestemmelser

Ved at indsende en anmeldelse, erklærer du at du har læst og accepterer disse betingelser og vilkår.

 • Kvalifikation: For at deltage i denne konkurrence skal man være over 18 år og bo i et af de lande, der deltager i konkurrencen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Norge, Polen, Sverige, Schweiz og Storbritannien.
  Kun en person pr. husholdning kan deltage i konkurrencen med det samme produkt.

 • Konkurrencedatoer: Konkurrencen løber fra kl. 00:01 den 1. august 2017 til 23:59 den 31. december 2017. Start- og sluttid er baseret på GMT.
 • Sådan deltager du: For at deltage i konkurrencen skal du eje et Electrolux produkt, besøge konkurrencens hjemmeside, skabe en brugerkonto og indsende en anmeldelse af et produkt. Anmeldelsen må ikke være længere end 200 ord.

 • Præmie: Præmien er en ’Sports Mini Mixer’ blender. Electrolux forbeholder sig retten til at erstatte præmien med et ligeværdigt alternativ.

 • Vindere: Vindere bliver annonceret ugentligt i hvert deltagende land, udvalgt fra alle deltagere i landet som har indsendt en anmeldelse i løbet af ugen. I løbet af konkurrencen bliver der i alt annonceret mellem 15 og 45 vindere i hvert af de ni lande. Konkurrencen er ikke et lotteri, og vinderen bliver valgt af en jury. Valget gøres ved at kigge på anmeldelsens kreativitet og indsigtsfuldhed. Electrolux’ beslutning er endelig.
  Vinderen får besked via e-mail i løbet af 10 dage, efter at vinderen er valgt. Hvis du vinder, skal du svare inden 10 dage for at få din præmie og oplyse en gyldig postadresse til levering af præmien. Udbyderen betaler alle leveringsomkostninger men er ikke ansvarlig for yderligere udgifter samt men ikke begrænset til told og afgifter for levering af præmien.


 • Ansvar: Udbyderen påtager sig intet ansvar for tab eller skade på præmien i forbindelse med levering til vinderen. Undtaget som det kræves ifølge gældende lov påtager udbyderen sig intet ansvar for egnetheden eller anvendeligheden af præmien eller for skadeserstatning i forbindelse med konurrencen eller præmien. 


 • Behandling af personlige oplysninger: Ved din deltagelse i konkurrencen accepterer du, at de personlige oplysninger, som du afleverer ved oprettelse af en brugerkonto og indsendelse af en produktanmeldelse samt dit postnummer, kan anvendes til ethvert formål angivet i nærværende vedrørende afvikling af konkurrencen og fremtidig kommunikation med andet formål for udbyder eller dennes tilknyttede aktiviteter. Du accepterer endvidere, at dine personlige oplysninger kan overdrages til udvalgte eksterne parter.

 • Intellektuel ejendomsret: Ved at deltage i konkurrencen bekræfter du, at produktanmeldelsen er dit eget værk at du har copyright til den afleverede tekst. Du bekræfter, at teksten ikke krænker tredjemandsrettigheder. Du fraskriver dig retten til at få dit navn angivet i produktanmeldelsen.
  Alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende den afleveret produktanmeldelse tilhører udbyderen, som bl.a. giver udbyderen ret til at bruge produktanmeldelsen helt eller delvist uanset formål og i ethvert medie.
  Ved at deltage i konkurrencen giver du udbyder, dens tilknyttede aktiviteter og repræsentanter lov til at bruge dit navn med henblik på at fremme produkter eller tjenester tilhørende udbyderen eller dennes tilknyttede aktiviteter.
  Som deltager i konkurrencen er du ikke berettiget til erstatning uanset art for overdragelse og brug af intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende den afleverede produktanmeldelse eller brug af ovennævnte navn.

 • Gældende lov: Nærværende vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes ifølge Sveriges gældende love uden hensyntagen til eventuelle lovkonflikter. En eventuel konflikt vedrørende nærværende vilkår og betingelser skal afgøres ved en svensk domstol i Stockholm som første instans.

 • Diverse: Nærværende vilkår og betingelser kan ændres løbende efter udbyders skøn.