Energitilskud

Electrolux har indgået aftale med EWII A/S om udbetaling af energitilskud til forbrugere, der køber en Electrolux luft-luft varmepumpe som erstatning for elvarme, olie- eller gasopvarmning i helårsbeboelse eller sommerhus/fritidsbolig.

For at tilskuddet kan udbetales skal skemaet ”Aftale om tilskrivningsretten af energibesparelser” udfyldes og underskrives af kunden i forbindelse med købet. Sker dette ikke, kan energitilskuddet ikke udbetales.

Udfyld skemaet og send til
Skemaet skal i udfyldt og underskrevet tilstand sendes pr e-mail til: 

energiraadgivning@trefor.dk

eller med post til:

EWII A/S, att. Malene Dandanell
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Ved indsendelse af skemaet kan retten til energibesparelsen ikke afgives til anden side (anden ekstern aktør eller net- og distributionsselskab)

Tilskuddet vil blive udbetalt direkte fra EWII A/S til kunden.
Tilskudsberettigede varmepumper skal opfylde kravene i BR15 samt ECO design.

Tilskudsberettigede varmepumper
På nuværende tidspunkt er følgende Electrolux varmepumper tilskudsberettigede:

EXH12RLEW
EXH09RLEW
EPH12MLIW
EPH09MLIW
EXH09HL1W
EXH12HL1W
EPH09NLIW
EPS09V57HWI
EPS09V57HWO
EPS12V57HWI
EPS12V57HWO

 
 
 
 

Hent skemaet
Klik her for at downloade skemaet 'Aftale om tilskrivningsretten af energibesparelser'

Tilbage til varmepumper