Sådan udskiftes hængslet (1)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan skiftes hængsler

VÆRKTØJ:

6 × 300 krydskruetrækker


Trin 1

Læg produktet ned på en flad, blød overflade eller et gulv.

Trin 2

Løsn 4 skruer på det nederste hængsel, og fjern det nederste hængsel.


Trin 3

Fjern døren forsigtigt, og læg den på blød beskyttelse

Udskift øverste hængsel

Trin 4

Skru 3 skruer ud på det øverste hængsel, fjern det derefter, erstattet af et nyt og fastgør det med 3 skruer.

Trin 5

Sæt forsigtigt glasdøren og bundhængslet på igen, og fastgør skruerne.

Udskift det nederste hængsel

Trin 6

Genfastgjort med nyt bundhængsel,

og faste 4 skruer, og anbring derefter enheden i mindst 12 timer før brug.