Sådan udskiftes skuffen (5)

Senest opdateret 26-02-2021 06:55

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Fryser- og køleskabskurve

TRIN 1 Træk sagen fremad.

TRIN 2 Når den klikker på rullestyrene, skal du trække fronten opad for at fjerne den.

※ Følg omvendt rækkefølge, når udskiftningen monteres.