Sådan udskiftes skuffen (MDR4)

Senest opdateret 26-02-2021 06:55

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


1. OPBEVARINGSFUNKTIONER

ADVARSEL

For at undgå personskade eller materiel skade skal du håndtere hylder af hærdet glas forsigtigt. Hylder kan brudes pludseligt, hvis de krølles, ridses eller udsættes for pludselige temperaturændringer. Lad glashylderne stabilisere sig til stuetemperatur inden rengøring. Vask ikke i opvaskemaskine.

BEMÆRK

Funktionerne kan variere alt efter model.

Hyldepositioner kan let justeres i friske madrum efter behov. Hylderne har monteringsbeslag, der fastgøres til slidsede understøtninger bag på hvert rum.


1.1 Skift en hyldes position

1. Fjern al mad fra hylden.

2. Løft forkanten op og træk hylden ud.

3. Udskift ved at indsætte monteringsbeslagskrogene i de ønskede støtteåbninger.

4. Sænk hylden, og lås den på plads.


Sådan justeres flip-hylden:

1. Fjern mad fra hylden.

2. Løft højre sidekant af hylden opad, og skub den mod venstre mod ismaskinen.

Vend hylden

For at justere slide-under / flip

hylde:

1. Skub den forreste halvhylde bagud mod bagenden af kabinettet, indtil den bageste halvhylde falder ned, og skub derefter forsigtigt den forreste halvhylde tilbage og under den bageste halvhylde.

1. Med den forreste halvdel helt under den bageste halvdel, skal du løfte fronten på hylden for at vende den opad mod bagsiden af kabinettet

1.2 Skuffer

Køleskabet indeholder en række opbevaringsskuffer.

Auto Ultra Fresh Crispers (med automatisk fugtighedsregulering)

Crisper skuffer er designet til opbevaring af frugt, grøntsager og andre friske råvarer. Crispers har en automatisk fugtighedsregulering (med udskiftelig membran) på siden af hver crisper under fugtighedsreguleringsdækslet. Bestil en erstatningsmembran på www.aeg.com.

Sådan fjernes den automatiske fugtighedsregulerende membran:

1. Nå ud til bagsiden af fugtighedsreguleringsdækslet.

2. Træk dækslet op.

3. Træk dækslet mod bagsiden af kabinettet, og fjern det.

4. Vask fugtighedsmembranen med vand og sæbe

5. Sæt dækslet på igen ved at vende ovenstående trin. Gentag for begge crispers.

BEMÆRK

Producenten anbefaler ikke at udskifte den automatiske fugtighedsmembran, medmindre den bliver beskadiget eller ødelagt. Udskiftningsmembraner kan findes på www.aeg.com

Sådan fjernes Ultra Fresh-skuffen til rengøring:

1. Træk skuffen ud, indtil den stopper.

2. Løft fronten lidt, og fjern skuffen.

Snack Zone - forsænket snack skuffer

Disse skuffer er ideelle til opbevaring af delikatesser og oste.


For at åbne: Skub dækslet tilbage for at give adgang til skufferne.

Sådan flyttes dørbakken langs en skinne:

1. Vip skraldespanden op, så bagsiden af skraldespanden er væk fra døren, men krogen er stadig i indgreb.

2. Skub skraldespanden langs skinnen til den ønskede position.

3. Sænk beholderen på plads igen.

Sådan flyttes dørbakken fra skinne til skinne:

1. Løft beholderen op, frakobl krogen.

2. Flyt skraldespanden til den ønskede skinneplacering.

3. Skub beholderkrog ind i skinnen, der griber ind i krogen.


Fryseregenskaber (varierer efter model)

Sådan fjernes den øverste fryseskuff:

1. Åbn fryserummet helt.

2. Løft op og ud for at fjerne den øverste fryseskuff.

Vend trinnene for at geninstallere skuffen.

VIGTIG

Der er hjul i bunden af skuffen. Sørg for, at alle hjul er justeret på deres respektive spor for korrekt funktion. Hvis skuffen ikke er justeret korrekt, vil det medføre problemer med døren.

BEMÆRK

Hvis kurven ikke hviler på klemmerne på stabilisatorbjælken, lukker skuffen ikke ordentligt.

Sådan fjernes frysekurven:

1. Åbn fryserummet helt.

2. Løft kurven op, og tag den ud. Vend trinnene for at geninstallere skuffen.

Skillevægge

Tag fat i den nederste skillevæg i hånden, og træk let op for at glide til næste position. (Opdeleren kan ikke fjernes.)


Fjernelse af MultiSwitch / MultiChill-skuffen

1. Åbn skuffen helt.

2. Fjern kurven fra skuffen.

3. Fjern selen foran skuffen, og flyt selen væk fra skuffeskinner.

4. Tryk på linerclips og skub skinnen forbi clipsene på begge sider for at fjerne skuffen helt fra kabinettet.

5. Vend trinnene for at geninstallere skuffen.
Fjernelse af fryseskuffen

ADVARSEL

Skuffen er tung. Vær forsigtig, når du løfter.

1. Åbn skuffen, og træk den helt ud.

2. Fjern fryseskuffen.

3. Fjern frysekurven.

4. Inde i kabinettet skal du trykke på de to tapper på begge sider for at frigøre skyderne.

5. Fjern skuffen med beslag og skydere.

Geninstallation af fryseskuffe

1. Anbring skuffen med beslag og skydere inde i kabinettet, og klik på plads.

2. Udskift kurven.

BEMÆRK

For yderligere instruktioner, se afsnittet Opbevaringsfunktioner