Sådan udskiftes hylden (1)

Senest opdateret 24-02-2021 14:48

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan udskiftes hylden


For at fjerne nogen af hylderne fra skinnerummet skal du flytte hylden til det sted, hvor hakket i træhylden er nøjagtigt under plaststolpen og derefter løfte den op og ud.

Gentag trinene beskrevet ovenfor i omvendt rækkefølge for at udskifte hylden