Udtagning og montering af hylder - vinkølere

Senest opdateret 19-07-2023 12:48

Inden enhver vedligeholdelsesoperation skal du deaktivere apparatet og tage stikket ud af stikkontakten.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater, for tunge apparater er det nødvendigt med to personer til at flytte det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk venligst, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis det ikke udføres korrekt

Udtagning og montering af hylder - vinkølere

Fjernelse af hylder

Den nederste del af hylden er udstyret med et par styr i midten og et par kroge bagpå.

Sådan fjerner du hylden:

1. Åbn apparatets låge helt.

2. Hægt en af hyldens bagerste kroge af.

For at tage hylden af er det nok kun at løsne én af de bagerste kroge.

3. Løft hylden lidt, og træk den ud af apparatet.

Montering af hylder

Sådan sættes hylden på plads igen:

1. Skub skinnerne på begge sider ind i apparatet, indtil de stopper.

2. Sæt hylden diagonalt i apparatet.

3. Placer styrene på skinnerne.

4. Tryk hylden godt ned for at låse begge kroge på skinnerne.

5. Træk hylden ud flere gange, og skub den tilbage i apparatet. Tryk den forsigtigt ned igen for at kontrollere, om den sidder korrekt på skinnerne.

6. Skub hylden tilbage i apparatet.

FORSIGTIG! Før du placerer vinflasker på hylderne, skal du sikre dig, at de er korrekt hægtet.

Brug kun træhylderne til at opbevare flasker.

Udtagning og montering af hylder (60 cm apparat)

Fjernelse af hylder

Sådan fjerner du hylden:

1. Åbn vinskabets låge helt

2. Træk hylden ud.

3. Tag fat i midten af hylden, løft den lidt op og tag den ud af vinskabet.

Montering af hylder

Sådan sættes hylden på plads igen:

1. Træk hyldens skinnerne helt ud

2. Anbring hyldens bagerste ophæng på skinnerne, så de sidder fast i begge sider.

3. Ret styrene ind med forsiden.

4. Tryk bagsiden af hylden fast ned for at kontrollere, om den er anbragt korrekt på skinnerne og sidder fast, og skub den tilbage i apparatet.

FORSIGTIG!

Inden du placerer vinflasker på hylderne, skal du sørge for, at de sidder korrekt på skinnerne.

Kontrollér, om hylden er anbragt forkert:

Brug kun træhylderne til at opbevare flasker.

Find din brugsanvisning
Find din brugsanvisning

Få hjælp, find instruktioner og anden dokumentation til dit produkt.

Tilbehør og reservedele
Tilbehør og reservedele

Find originale reservedele til dine Electrolux-produkter i vores webshop og få dem leveret til døren.