Sådan adskilles og samles perimetral pakning til opvaskemaskindør

Senest opdateret 24-02-2021 14:40

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan adskilles og samles perimetral pakning til opvaskemaskindør

1. Træk forsigtigt pakningen i bundkanten for at tage den ud af holderen og fortsæt, indtil hele pakningen er taget ud.

 

2. Start med at indsætte den nye pakning ved de nederste kanter (venstre og højre side). Sørg for, at den er trykket inde i soklen.

Word-importbillede

3. Fortsæt med at indsætte pakningen på både venstre og højre side, indtil du når de øverste hjørner (venstre og højre).

Word-importbillede

4. Brug tommelfingrene til at indsætte pakningen i hjørnerne.

 Word-importbillede

5. ADVARSEL! Sørg for, at pakningen er korrekt indsat i hjørnerne (se billeder nedenfor):

Pakning korrekt indsat

Pakning er IKKE isat

Pakning er IKKE isat

6. Fortsæt med at indsætte pakningen på den øverste del af holderen fra venstre og højre side og slutter i midten.

Word-importbillede

Word-importbillede