Sådan rengøres, adskilles og samles dine opvaskemaskinens sprayarme

Senest opdateret 24-02-2021 14:40

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan rengøres, adskilles og samles sprøjtearmene til opvaskemaskinen

Se instruktionsvideoen

1. Fjern den nederste kurv

2. Drej den nedre sprayarm, og træk den ud

3. Træk den øverste kurv ud

4. Drej den øverste sprøjtearm, og tryk den opad for at løsne den

5. Fjern den øverste kurv

6. Drej loftsprøjtearmen, og tryk den opad for at løsne den

7. Brug et tandstikker til at rengøre hullerne

8. Skyl sprayarmene med vand og tør dem med en ren klud

9. Drej overarm og underarm tilbage på plads