Sådan adskilles og samles dørhængslet (svejset)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde .

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


Sådan adskilles og samles dørhængslet (svejset)

For at udskifte dørhinden løsnes skruerne, der fastgør døren til kabinettet.

Bemærkning:

Denne dør er en svejset version, og hængslet kan ikke tages ud. Derfor udskiftes hele døren inklusive hængslet for at udskifte hængslet.