Sådan adskilles og monteres dørens sikkerhedslås (tørretumbler)

Senest opdateret 27-12-2023 14:40

Sikkerhed

Alt arbejde, der skal udføres inde i apparatet, kræver særlige færdigheder og viden og må kun udføres af kvalificerede og autoriserede serviceteknikere

Denne platform er ikke udstyret med en ON/OFF-kontakt.

Før du får adgang til interne komponenter, skal du tage stikket ud af stikkontakten for at afbryde strømforsyningen.

Nogle af komponenterne i den mekaniske del kan forårsage skader, så brug passende beskyttelse og fortsæt med forsigtighed.

Tøm altid apparatet for alt vandet, før det lægges på siden.

Hvis apparatet skal lægges på siden af vedligeholdelse eller af anden grund, skal det lægges på venstre side for at undgå risikoen for, at restvand falder ned på hovedkredsløbet.Skille ad

En tegning af en vaskemaskine Beskrivelse genereret automatisk


Samle