Sådan adskilles og samles dørens sikkerhedslås (1)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt

Dørsikkerhedslås

Word-importbillede

Fjern jernringen, der fastgør belægningstætningen til enheden.

Fjern den pågældende del af bælgetætningen fra enheden.

Word-importbillede

Løsn de to skruer, der fastgør dørens sikkerhedslås til frontpanelet.

Word-importbillede

Tag enheden og flyt den til venstre.

Word-importbillede

Drej den mod indersiden (højre side af flangen).

Word-importbillede

Træk det ud mod højre og fjern det.

Word-importbillede

Træk dørens sikkerhedslås ud.

Pas på den nederste del af enheden, da der er en lille stang.

Træk den ikke for meget ud, ellers kommer den lille stang ud af sit sæde i filterhuset som beskrevet nedenfor.

Word-importbillede

Fjern den lille stang fra stiften (efter fjernelse forbliver den i lodret position).

Word-importbillede

Træk ledningsbeskyttelsen ud af dørens sikkerhedslås.

Frakobl stikket.

Gentag de samme opgaver i omvendt rækkefølge for at samle dørens sikkerhedsspærre.

Word-importbillede

Sørg for, at den lille stang er placeret korrekt i forhold til dørens sikkerhedslås (se foto øverst på siden).

Den lille stang skal placeres korrekt i sit sæde som angivet med pilen.

Word-importbillede


Inden skruerne spændes for at sikre dørens sikkerhedslås på frontpanelet, skal du sørge for, at flangen er placeret korrekt på ydersiden som angivet med pilene.


Stram skruerne med et moment på 2,5 Nm.

Gentag de samme opgaver i omvendt rækkefølge for at samle dørens sikkerhedsspærre.