Sådan adskilles og samles dørens sikkerhedslås (2)

Senest opdateret 23-02-2021 07:47

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten inden vedligeholdelsesarbejde.

Vær altid forsigtig, når du flytter apparater. For tunge apparater er det nødvendigt, at to personer flytter det.

Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.

Bemærk, at selvreparation eller ikke-professionel reparation kan have sikkerhedskonsekvenser, hvis de ikke udføres ordentligt


DØRSIKKERHEDSANORDNING (MED INKORPORERET FLANGE)

Fjern plastringen, der fastgør bælgtætningen til kabinettet.

Frigør bælgtætningen fra kabinettet.

Løsn de to skruer, der fastgør dørens sikkerhedslås til frontpanelet.

Tag enheden og flyt den til venstre.

Drej den mod indersiden (højre side af flangen).

Træk det ud mod højre og fjern det.


Træk ledningsbeskyttelsen ud af dørens sikkerhedsanordning.

Frakobl stikket

For at samle dørens sikkerhedsanordning igen skal du gentage de samme handlinger i omvendt rækkefølge.

Inden skruerne spændes for at fastgøre dørbeskyttelsesanordningen til frontpanelet, skal du sørge for, at flangen er placeret korrekt på ydersiden som angivet med pilene.

Stram skruerne med et moment på 2,5 Nm.