Hvornår skal der monteres afløbsslange på min transportable aircondition.

Senest opdateret 17-12-2020 18:51

Problem

  • Skal afløbsslangen altid være monteret når den transportable varmepumpe er i drift.
  • For hvilke funktioner udledes der kondensvand for varmepumpen.

Gælder

  • Transportable airconditions
  • Transportable airconditions med opvarmnings funktion. 

Løsning


Er afløb nødvendig.?

 

 

 

 

 

 

 

Auto

Køling

Affugtning

Fan

Opvarmning

Tømning (ikke et program)

Aircon

Se køling

NEJ

Øverste tud (7)

Nej

n/a

Nederste tud (9)

Aircon med varme funktion

Se køling / opvarmning

NEJ

Øverste tud (7)

Nej

Midt tud (8)

Nederste tud (9)


  • På øverste tud (7) skal slangen monteres og føres til afløb hvis funktionen "affugtning" anvendes.
  • På midterste tud (8) skal slangen monteres og føres til afløb hvis funktionen "opvarmning" * anvendes.
  • På nederste tud (9) skal slangen monteres og føres til afløb hvis man ønsker at tømme hele systemet for vand, evt. hvis produktet ikke skal bruges igennem længere tid.

    * : Findes ikke på alle modeller.