Luftkvalitetsoplysninger i Electrolux-appen - Luftrenser

Senest opdateret 12-07-2023 13:39

Problem

  • Hvad betyder de forskellige luftkvalitetsdata i applikationen?

Gælder

  • Pure A9 luftrenser
  • Well A7 luftrenser

Løsning

PM1

PM1 refererer til partikler med en diameter på højst 1 µm (mikrometer), der kan trænge ind i blodbanen og påvirke kardiovaskulær og respiratorisk funktion. De er en større sundhedsrisiko end PM10. Kilderne til partikler kan være emissioner fra trafik eller anlægsarbejde.


PM2,5

PM2.5 refererer til partikler med en diameter på højst 2,5 µm (mikrometer), der kan trænge ind i blodbanen og påvirke kardiovaskulær og respiratorisk funktion. De er en større sundhedsrisiko end PM10. Kilderne til partikler kan være emissioner fra trafik eller anlægsarbejde.


PM10

PM10 refererer til partikler med en diameter på højst 10 µm (mikrometer) og kan forårsage betændelse i luftveje og lunger og svække immunresponset. PM10 kan omfatte støv, pollen og skimmelsvamp.


Luftfugtighed

Fugtighed betyder mængden af vanddamp i luften. Du kan reducere antallet af bakterier, skimmelsvampe og vira ved at holde luftfugtigheden mellem 30-50 procent.

Din luftrenser kan overvåge fugtighedsdataene i området, men den ændrer ikke fugtprocenten.


Temperatur

Temperatur betyder temperaturen af luften omkring enheden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler en rumtemperatur på mindst 18°C for dem, der lider af vejrtrækningsproblemer eller allergier. Syge, meget gamle eller helt unge kan have behov for en højere stuetemperatur end 18°C.

Din enhed kan vise temperaturdata for det område, den overvåger, men den ændrer ikke temperaturen.


TVOC

Total flygtige organiske forbindelser er den samlede koncentration af gasser frigivet fra visse faste og flydende materialer. Eksponering for visse VOC'er kan forårsage sundhedseffekter såsom hovedpine, luftvejsirritation, kvalme og allergi.

For at reducere VOC'er kan du åbne vinduer eller døre, så luften kan cirkulere. Du kan også reducere kilderne til VOC-forbindelser i dit hjem. Potentielt skadelige VOC'er i dit hjem omfatter:

- Byggematerialer, såsom maling, malingsfjerner og træimprægneringsmidler

- Pesticider

- Gulvbelægning

- Mølkugler

- Røg fra ild, stearinlys, røgelse, madlavning eller rygning


Med BREATHE360-filteret installeret, vil din luftrenser være i stand til at rapportere TVOC-niveauer i det område, din luftrenser overvåger, men vil ikke reducere mængden af TVOC. Installer et FRESH360- eller BREEZE360-filter for at reducere mængden af TVOC

Tilbehør og reservedele
Tilbehør og reservedele

Find originale reservedele til dine Electrolux-produkter i vores webshop og få dem leveret til døren.