Reklamationsret

Senest opdateret 21-05-2024 09:27

Problem

Hvor mange års garanti har jeg på mit produkt?

Hvor mange års reklamation har jeg på mit produkt? 

2 års reklamationsret

Har jeg garanti på mit produkt?

Gælder

www.electrolux.dk & www.aeg.dk 

Løsning

Electrolux er juridisk forpligtet til at levere det bestilte produkt i overensstemmelse med aftalen, og alle tilbudte og solgte produkter på hjemmesiden er dækket af den juridiske reklamationsret i henhold til købeloven. En reklamation over, at et bestilt produkt er mangelfuldt med reference til reklamationsretten, kan foretages op til to (2) år efter datoen for levering af det Bestilte Produkt.

Hvis Forbrugeren ønsker at gøre gældende, at et bestilt produkt er mangelfuldt, skal han eller hun informere Electrolux herom inden for rimelig tid efter, at forbrugeren opdagede eller burde have opdaget manglen. Meddelelse givet inden for to (2) måneder efter, at forbrugeren opdagede manglen, vil altid betragtes som værende rettidigt. Forbrugeren skal bevise, at produktet er købt hos Electrolux, og hvornår købet fandt sted, helst med ordrekvitteringen og købsbevis. Hvis det efterfølgende viser sig, at manglen ved det bestilte produkt ikke hører ind under rammerne for Electrolux’ erstatningsansvar i henhold til reklamationsretten, er Electrolux berettiget til godtgørelse for omkostningerne for undersøgelsen forårsaget af reklamationen. Electrolux eller en angivet tredjepart vil informere forbrugeren på forhånd om sådanne eventuelle omkostninger.

Der er visse situationer, hvor reklamationsretten ikke gælder, f.eks. Hvis du har været forsømmelig eller brugt produktet til andre formål end det, det beregnes til. Læs mere om din reklamationsret, og hvad der er dækket i vores salgs- og leveringsbetingelse, punkt 11.5.

Læs mere om reklamationsretten i nedenstående link, fra punkt 11.2:

Electrolux:

https://www.electrolux.dk/overlays/shop-terms-and-conditions/ 

AEG:

https://www.aeg.dk/overlays/shop-terms-and-conditions/