Sådan bruger du børnesikringen og låsefunktionen på din Electrolux induktionskogeplade

Senest opdateret 11-03-2024 10:58

Brug af børnesikring eller låsefunktion på en Electrolux induktionskogeplade

Brug låsefunktionerne på din Electrolux induktionskogeplade for at forhindre utilsigtet betjening af kogepladen under madlavning eller rengøring.

Sådan bruger du låsefunktionen

Slå låsefunktionen til for at låse kontrolpanelet, mens du laver mad på kogepladen. Dette forhindrer dig i at ændre varmeindstillingen ved et uheld.


Slå låsefunktionen til:

1. Tænd for kogepladen

2. På visse modeller: Indstil varme

3. Tryk på


Slå låsefunktionen fra:

Tryk og hold  nede


Sådan bruger du børnesikringsfunktionen

Aktiver børnesikringsfunktionen for at låse kontrolpanelet, når kogepladen ikke bruges. Når du laver mad, kan du midlertidigt slukke for den – den forbliver aktiv, selv efter du har slukket for kogepladen, så du ikke behøver at låse den igen efter hver brug. Vi anbefaler at bruge børnesikring, når du rengør kogepladen.

Hvis din induktionskogeplade har en berøringsskærm, skal du gå ind i menuen for at slå børnesikring til eller fra. Ellers følg instruktionerne nedenfor.


Slå børnesikring til:

Tryk og hold  nede indtil indikatoren over låsesymbolet vises. På nogle modeller vil der også vises et "L".


Lav mad med børnesikring aktiveret:

1. Tryk på

2. Tryk og hold  nede i op til 4 sekunder, indtil låseindikatoren forsvinder.

3. Start madlavningen ved at vælge et varmeniveau på en eller flere zoner.

4. Når du slukker for kogepladen ved at trykke på  , aktiveres børnesikringen.


Slå børnesikring fra:
1. Tryk på  .
2. Tryk og hold  nede op til 4 sekunder, indtil låseindikatoren forsvinder.
3. Tryk på  at slukke for kogepladen.For mere information om din specifikke induktionskogeplademodel,
se brugsanvisningen.

Nu hvor du har lært at bruge låsefunktionerne, vil du måske lære mere om de andre funktioner på din induktionskogeplade.  

Registrer dine produkter
Registrer dine produkter

Registrer dine produkter i MyElectrolux, så har du al information samlet ét sted.

Find din brugsanvisning
Find din brugsanvisning

Få hjælp, find instruktioner og anden dokumentation til dit produkt.

Tilbehør og reservedele
Tilbehør og reservedele

Find originale reservedele til dine Electrolux-produkter i vores webshop og få dem leveret til døren.