Sådan rengør og vedligeholder du din Electrolux opvaskemaskine

Senest opdateret 22-02-2024 14:31

En Electrolux opvaskemaskine, let åben og fyldt med rent service

Rengør din Electrolux opvaskemaskine regelmæssigt, så den bliver ved med at fungere optimalt.

Kør et langt program

Kør et langt program to gange om måneden, med tom maskine. Dette er især vigtigt, hvis du ofte bruger kortere programmer, da det kan føre til fedt- og kalkaflejringer i opvaskemaskinen. Clean and Care anbefales for optimal ydeevne.

Hvis din opvaskemaskine har programmet Maskinpleje, så brug dette i stedet.

Kør Maskinpleje/Machine Care-programmet (hvis tilgængeligt)

Hvis din opvaskemaskine har rengøringsprogrammet Machine Care, skal du køre det, når symbolet lyser, med tom maskine. Før du starter programmet, skal du rense filtrene og sprøjtearmene. Se brugsanvisningen for at lære, hvordan du starter Machine Care på din opvaskemaskinemodel. Clean and Care anbefales for optimal ydeevne.


Rengør gummipakningen

Rengør lågens gummipakning med en blød fugtig klud. Brug ikke slibende produkter, slibende rensepuder, skarpe værktøjer, stærke kemikalier, skuremidler eller opløsningsmidler.Rengør filtrene

Tjek filtrene og sumpen hver gang opvaskemaskinen har kørt et program og rengør efter behov. Genstande som glasstumper, plastik eller mad, der sidder fast i filtrene, nedsætter rengøringsevnen og kan forårsage skade.

Vigtigt: Sluk for opvaskemaskinen, og tag stikket ud, før du rengør filtrene.

Der er tre filtre, kaldet (A) , (B) og (C) nedenfor.1. Drej filteret (B) mod uret og løft det ud.

2. Adskil filteret ( C) fra filteret (B) .

3. Fjern det flade filter (A).

4. Vask filtrene under rindende vand. Sørg for, at der ikke er madrester eller snavs i eller omkring kanten af sumpen.

5. Sæt det flade filter (A) på plads igen, og sørg for, at det er korrekt placeret ved hjælp af låsemekanismen på bagsiden.

6. Saml de runde filtre (B) og (C) igen.

7. Sæt de runde filtre (B) og (C) tilbage på toppen af det flade filter (A). Drej med uret, indtil den låser.  
Rengør spulearmene

Rengør spulearmene regelmæssigt for at forhindre tilstopning af hullerne.

Vigtigt: Sluk for opvaskemaskinen, og træk stikket ud, før du rengør spulearmene.

Rengøring af den nederste spulearm

1. Fjern den nederste spulearm ved at trække den opad.

2. Vask spulearmen under rindende vand. Brug en tandstikker eller lignende til at fjerne smudspartikler fra hullerne.

3. For at montere spulearmen igen, tryk den nedad.


Rengøring af den øverste spulearm

Hvordan man rengør den øverste spulearm afhænger af din model. På nogle modeller bør den øverste spulearm rengøres uden at fjerne den ved at bruge en tandstikker eller lignende til at rense snavs, der tilstopper åbningerne.

På andre modeller anbefales det at fjerne den øverste spulearm for at skylle den under rindende vand. Rester kan fjernes med en tandstikker eller lignende. På disse modeller løsnes den øverste spulearm fra kurven ved at trykke den opad og samtidig dreje den med uret. Efter rengøring skal du sætte den på igen ved at trykke den opad og dreje mod uret, indtil den låser på plads.

Tjek brugsanvisningen for at se, hvad der gælder for din opvaskemaskine.

Rengøring af den allerøverste spulearm

Den allerøverste spulearm er placeret over den øverste kurv. Denne spulearm (C) er installeret i leveringsrøret ( A) med monteringselementet (B) .

Vigtigt: Hvis du har en bestikskuffe øverst i din opvaskemaskine, skal du fjerne den, før du rengør den øverste spulearm. Dette gøres ved at løsne propperne på siderne af glideskinnerne på bestikskuffen og trække skuffen ud. Se brugsanvisningen.
1.For at afmontere spulearmen (C) fra tilførselsrøret (A) drej monteringselementet (B) mod uret og træk spulearmen nedad.

2. Skyl spulearmen under rindende vand. Brug en tandstikker eller lignende til at fjerne smudspartikler fra hullerne.  Skyl hullerne for at vaske snavspartikler væk fra indersiden.

3. For at genmontere spulearmen (C) , indsæt monteringselementet (B) i spulearmen og fastgør det i leveringsrøret (A) ved at dreje det med uret. Sørg for, at monteringselementet låser på plads.

4. Hvis det er relevant for din model: Installer bestikskuffen på glideskinnerne, og sæt propperne på igen.
For mere information om din specifikke opvaskemaskinemodel, se brugsanvisningen. Du kan finde din brugsanvisning her.  

Registrer dine produkter
Registrer dine produkter

Registrer dine produkter i MyElectrolux, så har du al information samlet ét sted.

Tilbehør og reservedele
Tilbehør og reservedele

Find originale reservedele til dine Electrolux-produkter i vores webshop og få dem leveret til døren.