Mikroplastfilter til din Electrolux vaskemaskine

Senest opdateret 26-01-2023 06:53

Problem

  • Hvordan undgår jeg at skylle mikoplast ud i afløbet
  • Mikroplast filter

Gælder

  • Vaskemaskiner

Løsning


Tillykke med dit køb af et Electrolux mikroplastfilter. Dette brugervenlige vaskemaskinetilbehør er et af de gode første skridt, du kan tage til at spille en aktiv rolle i at hjælpe med at tage vare på vores planet.
Hvis du ikke allerede har et mikroplastfilter kan du finde det herFordelene ved at bruge et mikroplastfilter

Mikroplast er stykker af plastmateriale mindre end 5 mm, der hovedsageligt kommer fra to kilder. Primær mikroplast, der frigives direkte i miljøet som små partikler. Og sekundær mikroplast, stammer fra nedbrydning af større plastikgenstande.

Når syntetisk tøj og tekstiler vaskes, kan de frigive mikroplastiske fibre i vasketøjets spildevand. Dette innovative Electrolux mikroplastfilter hjælper med at fange de fleste af disse mikroplastfibre, før de kommer ud i vasketøjets spildevand.


Kom godt i gang

Fase 1: Bekræft boksens indhold

Inde i mikroplastikfilteremballagen finder du følgende varer:

Fase to: Nødvendige værktøjer

Saml og klargør det nødvendige værktøj, så du sikkert kan installere dit mikroplastikfilter. For at installere dit mikroplastikfilter korrekt skal du bruge:

1. Skruetrækker (Phillips-hoved), 2. Skruetrækker (fladt hoved), 3. Handsker, 4. Målebånd, 5. Boremaskine (bit 6 mm), 6. Hammer, 7. Blyant, 8. Vaterpas.Fase 3: Find den rigtige plads

For sikker og korrekt installation skal mikroplastfilteret monteres sikkert på væggen ved siden af din vaskemaskine. For at undgå lækager skal du ikke placere mikroplastfilteret direkte over din vaskemaskine, i stedet installere mikroplastfilteret cirka 110 cm over gulvniveau på venstre eller højre side af din vaskemaskine.

For flere detaljer og sikkerhedsoplysninger, se venligst brugermanualen, der er inkluderet i emballagen.Fase 4: Installation

Nu er du klar til at installere mikroplastfilteret.

Trin 1
Tag filteret ud af emballagen ved hjælp af en flad skruetrækker og fjern vægstøtten fra mikroplastfilteret.Trin #2

Placeringen af dit filter skal overholde følgende betingelser i trin 2a og 2b:


Trin #2a:

Placer vægstøtten i den korrekte højde, mål 110 cm* fra toppen af vægstøtten til gulvet (eller piedestal, hvis den findes).

*Tolerance tilladt i filterhøjdeposition er +/- 5 cm.

- Kontroller, hvor dit afløbspunkt er, før du placerer vægstøtten. Mikroplastfilteret er udstyret med én afløbsslange med en længde på 100 cm.

- Sørg for at have nok plads over dit mikroplastfilter, før du placerer vægstøtten. Filteret kræver mindst 40 cm fri uhindret plads over filteret, for at du kan tage patronen ud og sætte den i.Trin #2b:

Mens du forbereder de 3 huller til fastgørelse, skal du sørge for at have vægstøtten justeret i vater ved hjælp af et vaterpas.
Trin #3

Bore huller i væggen og sætte ankrene på plads.


ADVARSEL! Før du borer i væggen, skal du sørge for, at der ikke er vandrør eller elektriske ledninger bag den væg, du borer igennem. Det anbefalede bor er ф 6 mm. Mikroplastikfilterpakken leveres med tre skruer og et plastikanker, der hjælper dig med at installere filteret korrekt. Værktøjerne og dele til installation af dit filter, er til vægge lavet af mursten.

ADVARSEL! Hvis din væg er lavet af et andet materiale end mursten, skal du sørge for at vælge det rigtige anker og skruer, der hjælper dig med at opnå en sikker og funktionel installation i henhold til den type materiale, din væg er lavet af.


Trin #4
Monter vægstøtten med skruerne og det medfølgende plastikanker, sørg for, at vægstøtten er stabil og korrekt justeret.


Trin #5
Tag rørene, kraverne og mikroplastikfilterhuset. Placer kraverne på rørene og forbind rørene til filterhuset ved at følge IN/OUT-indikationerne på bagsiden af filterhuset:

IN: rør som kommer fra vaskemaskinen ind i filteret.
UD: rør ( i filterpakken), som går til afløbet.

ADVARSEL! Før du tilslutter afløbsrøret til det eksterne tilbehør/mikroplastfilter, skal du sikre dig, at vaskemaskinen er slukket og trukket ud af stikkontakten.

Spænd kraverne med en skruetrækker. For at fuldføre tilslutningen korrekt skal kraverne påsættes. Følg instruktionerne nøjagtigt for at sikre, at kraverne sidder korrekt.Når du bruger skruetrækkeren, skal du sørge for ikke at beskadige filterhuset eller eventuelle rør.

Trin #6

Følg bevægelsen vist på billedet, fastgør huset til vægstøtten, og sørg for at du hører "klikket", som bekræfter, at huset er korrekt fastgjort til vægstøtten.

Nu hvor du har dit Electrolux mikroplastikfilter klar til brug, lad os lede dig gennem nogle enkle trin til, hvordan du får det til at fungere bedst muligt.


Vedligeholdelse og rengøring af dit Electrolux mikroplastfilter

Electrolux mikroplastikfilter er et let anvendeligt tilbehør og er et stort skridt i retning af at spille en aktiv rolle i at hjælpe med at passe på vores planet. Med bare lidt hjælp fra dig kan dette tilbehør blive ved med at, gøre sit job med at fange mikroplastiske fibre frigivet fra syntetiske stoffer.

Sådan holder du dit Electrolux mikroplastfilter kørende på sit bedste

Når den er fuld, skifter indikatoren på dækslet til rød, hvilket giver dig besked om, at patronen skal renses.

Bemærk: Når filteret er fyldt, vil det ikke afbryde vaskecyklussen, i stedet vil filteret tillade vandet at omgå filteret. Men bare så du ved det, vil filteret ikke opsamle flere mikroplastfibre, før du renser det.Rengøring af filter og bortskaffelse af mikroplast


Trin #1 Åbning af filteret
Åbn filteret ved at dreje låget mod uret fra låsesymbolet til oplåsnings-symbolet (synligt på forsiden af filterhuset som vist på billede 2), og løft låget op.
Trin #2 Forberedelse til at rense patronen
Så før du begynder at rense patronen, skal du være opmærksom på, at den kan være fuld af spildevand. Vi foreslår, at du bruger en spand eller en lille plastikbeholder, dette kan hjælpe med at holde din plads ryddelig.
Trin #3 Rengøring af patronen

Her er nu den sjove del, når du først har placeret patronen inde i en beholder for at hjælpe med at forhindre vandspild, skal du bare tage fat i børsten, der blev leveret med mikroplastfilteret, og med op og ned børstebevægelser, fjern så meget af fibrene som muligt der er fastgjort til patronen. Du kan også bruge et papirhåndklæde til at samle så meget materiale som muligt.
Trin #4 Bortskaffelse af affald
For at blive ved med at bruge filteret på en miljøvenlig måde, skal du undgå at bruge vand til at rense filteret eller at køre det under vand. Smid i stedet det indsamlede affald i en dertil beregnet skraldespand. Når patronen er tom for vand, skal du fjerne snavset fra indersiden af patronen og smide den i en tør affaldsbeholder.

ADVARSEL! Affald opsamlet af patronen indeholder mikroplast, mikrofiberrester, rengøringsmiddelrester og snavs. DET SKAL bortskaffes i en TØR affaldsbeholder.Trin #5 Gentilslutning af dækslet

Før du tilslutter patrondækslet igen, skal du nulstille drejeknappen og fjerne vandet inde i låget. Hold dækslet, drej det som på billede 10, og sørg for, at alt vandet er drænet i en separat beholder, og at drejeknappen, der angiver rødt, ikke længere er synlig, når dækslet er placeret på filteret.

Trin #6 – Gentilslutning af patronen
Sådan tilsluttes patronen igen:
1. Indsæt patronen
2. Hold patronen med den ene hånd, og drej derefter låget med uret med den anden hånd – fra oplåsnings-symbol til låsesymbol.

Trin #7 – Lukning af filteret
1. Indsæt patronen med dækslet inde i filterhuset,
2. Drej dækslet med uret – fra oplåsnings-symbol til låsesymbol.
Nyd at vaske tøj på en mere bæredygtig måde med dit Electrolux mikroplastfilter.

Tilbehør og reservedele
Tilbehør og reservedele

Find originale reservedele til dine Electrolux-produkter i vores webshop og få dem leveret til døren.