UltraCaptic

Betingelser og vilkår

for UltraCaptic 5 års garanti

Afhængigt af din online registrering inden 3 måneder fra købsdatoen og de vilkår og betingelser, som anføres i det følgende, tilbyder Electrolux Home Products Denmark A/S dig en kommerciel 5-årig garanti mod enhver materiale- eller fremstillingsfejl på dette produkt og vil reparere eller udskifte fejlbehæftede apparater eller dele heraf uden beregning. 

For at kunne benytte denne kommercielle garanti skal du registrere dit produkt. Du skal have følgende klar, inden du foretager din online-registrering:

 De oplysninger, som findes på mærkaten under støvsugeren:
-      Produktnummerkode
-      Produktserienummer
-      ml-kode

Oplysninger på kvitteringen:
-      Købsdato
-      Forhandler 

1.    Hvis nogen del eller dele af produktet er blevet fjernet eller udskiftet af en person eller udskiftet med en del/dele, som ikke er leveret af eller autoriseret af Electrolux i garantiperioden, eller hvis produktet er blevet adskilt, repareret af en person/personer, som ikke er autoriseret af Electrolux, ophører garantiens gyldighed, og  bortfalder. Kataloget over originale Electrolux-reservedele og -tilbehør for alle produkter findes på www.electrolux.dk.

2.    Denne kommercielle garanti dækker ikke:

  • Enhver fejl, der skyldes brug, som ikke er i overensstemmelse med brugsanvisningen herunder, men ikke begrænset til brug af forkert spændingsforsyning, forkert brug, forsømmelighed, uheld, uautoriseret reparation, ændringer, modificeringer såvel som force majeure eller enhver anden begivenhed uden for Electrolux’s regi.
  • Enhver fejl, som skyldes anden brug end husholdningsbrug.
  • Normalt slid.
  • Normale sliddele som drivremme, børsteruller, filtre, filterkegler, sikring, batterier og tilbehør, da deres levetid afhænger af, hvor meget og hvordan de anvendes.
  • Enhver fejl, som skyldes tilstopninger af filter eller fjernelse af tilstopningerne.
  • Enhver fejl, som skyldes brug af dele og tilbehør, som ikke er Electrolux-standardkomponenter/reservedele (som f.eks. filtre, børsteruller, remme osv.).
  • Enhver forbrugsvare eller ethvert tilbehør, medmindre det fastslås, at de var fejlbehæftede på købstidspunktet.

3.    Electrolux vil kun betale udgifter til reparation, som udføres af Electrolux’s autoriserede serviceteknikere.

4.    Ethvert produkt eller en enhver fejlbehæftet del, som udskiftes i henhold til garantien, er Electrolux's ejendom.

5.    Electrolux forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående meddelelse herom.

KONTAKT

Du bedes opbevare en kopi af din kvittering.

Electrolux Home Products Denmark A/S
Strevelinsvej 48-50
7000 Fredericia
Danmark

Tlf: + 45 79221100

Denne kommercielle garanti påvirker ikke de juridiske rettigheder, du har, i henhold til gældende national lovgivning.