Softwareopdatering med USB-forbindelse

Instruktioner

Robotten modtager automatisk softwareopdateringer via smartphone-appen. Det er også muligt at opdatere softwaren via USB. Det gøres ved at følge disse instruktioner og downloade den nyeste softwarefil fra hjemmesiden.

Step 1

Sørg for, at robotten er fuldt opladet. (Batteriet er hvidt og blinker ikke.)

Step 2

Download softwarefilen fra linket på hjemmesiden, og gem den på din computer.

Step 3

Forbind robotten med et mikro USB-kabel til din computer. Computeren genkender robotten som en USB-masselagringsenhed. Displayet på robotten vil vise ”SUPG”. (Sørg for at bruge et USB-kabel, der ikke udelukkende er beregnet til opladning. men også kan bruges til overførsel af data.)

Step 4

Kopiér softwarefilen fra din downloadplacering til masselagringsenheden (robotten).

Step 5

Træk USB-kablet ud, og opgraderingen vil starte automatisk. Når opgraderingen er afsluttet, vil robotten genstarte.

Step 6

Sæt robotten tilbage i ladestationen. Du kan nu styre robotten igen via appen. Hvis du var nødt til at foretage opdateringen først, før du kunne indstille robotten, kan du nu fortsætte med konfigurationen i smartphone-appen.