900 SensePro®-kogeplader

Velkommen til Electrolux

Tillykke med dit nye intuitive komfur fra Electrolux. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Komfuret er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Oversigt over kogeplade

Bliv fortrolig med din nye SensePro® kogeplade. Når du har lært den at kende, kan du begynde at lave mad.

 1. Induktionszone med Hjælp til tilberedning
 2. Induktionszone med Hjælp til tilberedning og Stege
 3. Betjeningspanel
 4. Induktionskogezone
 5. Område med antenne Pas på: Stil ikke noget på kogepladen i dette område.

Oversigt over betjeningspanel

Betjeningspanelet giver nem adgang til alle kogepladens funktioner.

 1. ON (TIL)/OFF (FRA) for at tænde og slukke for kogepladen.
 2. Til at åbne og lukke Menu.
 3. A genvej til tilberedningsfunktioner, der bruges med Termometer.
 4. Zonevalg til at åbne skyderen for den valgte zone.
 5. Zoneindikator, til at vise til hvilken zone, skyderen er aktiv.
 6. Til at aktivere en Timerfunktion.
 7. Skyderen, til at indstille varmetrinnet.
 8. PowerBoost, til at koge større mængder vand hurtigt.
 9. Til at låse betjeningspanelet.
 10. Vinduet til Hob²Hoods infrarøde signalkommunikator. Må ikke tildækkes.
 11. Pause, til at sætte alle kogezoner på det laveste varmetrin.
 12. Til at vise det aktuelle Varmetrin.
 13. Bro, til at slå kogezoner sammen.
 14. Fuld forbindelse/Intet signal. Til at vise signalstyrken for forbindelsen mellem Termometer og antennen.

Oversigt over Termometer

Dette trådløse og batterifrie termometer giver dig perfekt og nøjagtig temperaturstyring.

 1. Målepunkt
 2. Minimumsmærke
 3. Anbefalet nedsænkningsområde (for væsker)
 4. Kalibreringskode
 5. Krog til at sætte Termometer på kanten
 6. Håndtag med antenne indeni

Vigtige funktioner

Brug lidt tid på at blive fortrolig med nogle af SensePro® kogepladens vigtigste funktioner.

Til at måle temperaturen i funktioner som Termometer og Stege såvel som til at holde temperaturen for forskellige typer af madvare under tilberedning med Sous-vide.

Gør tilberedningen nemmere ved at give dig færdiglavede opskrifter til mange forskellige retter, forudindstillede tilberedningsparametre og trin-for-trin instruktion. Du kan bruge funktionen med eller uden Termometer.

Til at tilberede vakuumpakket mad ved lav temperatur i længere tid og bevare vitaminer og smag.

Til at stege forskellige typer af madvarer med automatisk kontrollerede varmetrin. Funktionen hjælper med at undgå overopvarmning af mad og olie.

Til at smelte chokolade eller smør ved lave varmetrin.

Til at slå begge, venstre zoner sammen og bruge større kogegrej. Du kan bruge denne funktion med Stege.

Til at koge større mængder vand hurtigt.

Til at forbinde kogepladen med en særlig emhætte. Funktionen justerer blæserhastigheden i overensstemmelse dermed.

Kom godt i gang

Følg de nedenstående trin for at komme godt i gang med dit nye apparat.
Skriv serienummeret ned.

Skriv serienummeret ned før installationen. Det er nemmere at få den rigtige service og hjælp, hvis du kender serienummeret, f.eks. hvis du skal kontakte et autoriseret servicecenter.

Du kan finde serienummeret på typeskiltet i kogepladens bund.

Installation

Inden du starter madlavningen, skal du sikre dig, at den nye kogeplade er monteret korrekt.

Følg vejledningen, der følger med apparatet. Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.

Brug først indbygningskogepladen, når den er samlet i de korrekte indbygningsenheder og bordplader, der opfylder standarderne.

Bemærk: Hvis apparatet installeres over en skuffe,
 • kan kogepladens ventilation opvarme de ting, der ligger i skuffen under tilberedningen.
 • Opbevar ikke små papirstykker eller papirark i skuffen. Papiret kan blive trukket ind i køleblæserne og beskadige blæserne eller skade kølesystemet.

Flere oplysninger om, hvor du kan stille kogepladen

 • Montér ikke apparatet op mod en dør eller under et vindue. Varmt kogegrej kan falde ned fra apparatet, når du åbner døren eller vinduet.
 • Hvis apparatet er monteret over en skuffe, skal du holde en afstand på mindst 2 cm mellem kogepladens bund og dele, som opbevares i skuffen.
 • Fjern eventuelle separationspaneler, som er monteret i skabet under apparatet.

Flere oplysninger om den elektriske forbindelse

 • Inden du udfører noget arbejde, skal du sørge for, at apparatet er koblet fra strømforsyningen.
 • Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
 • Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.
 • Sørg for, at der installeres en beskyttelse mod stød.
 • Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
 • Sørg for, at apparatet installeres korrekt. En løs eller forkert elledning eller stik (hvis relevant) kan gøre terminalen for varm.
 • Brug den korrekte elledning.
 • Kablet skal forsynes med trækaflastning.
 • Elledningerne må ikke være viklet sammen.
 • Sørg for, at elledningen eller stikket (hvis relevant) ikke får kontakt med det varme apparat eller varmt kogegrej, når du tilslutter apparatet til kontakterne lige i nærheden.
 • Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
 • Pas på, du ikke beskadiger netstikket (hvis relevant) eller ledningen. Kontakt vores autoriserede servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
 • Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
 • Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
 • Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

 • Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
 • Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
Før ibrugtagning

Før du bringer din kogekunst op på et helt nyt niveau, så lad os hjælpe dig med den første opsætning.

Tilslut SensePro® kogepladen, og konfigurér indstillingerne, inden du begynder at tilberede de første retter.

Rengøring før ibrugtagning

Giv din kogeplade og Termometer en god start med en nem rengøring først.

Sørg altid for, at kogepladen er slukket og kold.

 1. Aftør kogepladen med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et neutralt og mildt rengøringsmiddel.
 2. Aftør Termometer med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et neutralt og mildt rengøringsmiddel.
Første opsætning

Konfigurér din nye SensePro® kogeplade, så den passer til dine behov.

Når du tænder din kogeplade første gang, kræver kogepladen, at du indstiller Sprog, Lysstyrke display og Signallydstyrke.

 1. Tryk på i 1 sekund for at tænde kogepladen.
 2. Tryk på Start på velkomstskærmbilledet.
 3. Vælg det foretrukne Sprog, og tryk på Ok.
 4. Vælg den Lysstyrke display, du ønsker, og tryk på Ok.
  Trin 4 er den højeste styrke.
 5. Vælg den foretrukne Signallydstyrke, og tryk på Ok.
 6. Tryk på Ok for at afslutte den første opsætning.
Sådan kalibrerer du Termometer

Justér dit Termometer i få nemme trin, og få den bedst mulige hjælp til dine kulinariske kreationer i køkkenet.

Brug en gryde med en bunddiameter på 180 mm.

A korrekt kalibreret Termometer måler vandtemperaturen ved 100 °C med et toleranceområde på + / - 2 °C.
 1. Sørg for, at Termometer er forbundet med kogepladen.
  1. Tryk på .
  2. Vælg Indstillinger > Termometer > Parring.
  3. Sammenlign den fem-cifrede kode på displayet med den indgraverede kode på Termometer.
   Hvis koderne er ens, er Termometer og kogepladen parret.
  4. Tryk på for at afslutte Menu.
  5. Hvis kogepladen og Termometer ikke er parret, skal du parre dem.
 2. Anbring Termometer på grydens kant.
 3. Fyld gryden med koldt vand, mindst op til minimumsmærket.
  Vigtigt: Kom ikke salt i vandet. Salt kan påvirke kalibreringen.
 4. Stil gryden på den forreste, venstre kogezone.
 5. Tryk på .
  Displayet viser Menu.
 6. Vælg Indstillinger > Termometer > Kalibrering, og følg anvisningerne på displayet.
 7. Tryk på Start ved siden af kogezonen.
  Kalibreringen starter.
  Vigtigt: Udskift gryden, og gentag proceduren fra trin 1, hvis kalibreringen fortsætter i mere end 3 minutter.
Når kalibreringen er afsluttet, vises et pop op-vindue på displayet.
Tænd, og sluk for kogepladen

Et tryk med fingeren, og du er klar til at lave mad.

Tryk på i 1 sekund for at tænde eller slukke kogepladen.
Når du slukker kogepladen, frakobles Lås-funktionen også.
Sådan bruger du betjeningspanelet

Få adgang til alle kogepladens funktioner med et enkelt tryk med fingeren.

Der er baggrundsbelyste symboler tilgængelige til brug. Nogle af symbolerne forsvinder, når kogepladen er tændt. De vises igen, når du rører ved skærmen.

 1. Rør først symbolet for den pågældende kogezone for at starte en timerfunktion (en nedtælling eller minuturet).
 2. Rør det tilhørende symbol for at
  • tænde eller slukke funktionen eller
  • se eller ændre en parameterindstilling eller
  • åbne Menu eller en undermenu.
  Den valgte funktion aktiveres, når du fjerner fingeren fra displayet.
  Der vises supplerende oplysninger for bestemte funktioner, når du tænder funktionen. Tryk først på , inden du tænder funktionen, for at fjerne pop op-vinduet med oplysninger permanent for den pågældende funktion.
 3. Valgfrit: flyt fingeren på tværs af displayet for at rulle igennem de tilgængelige tilvalg.
  Den fart, hvormed gestussen udføres, afgør hvor hurtigt, skærmen bevæger sig.
  Berør skærmen for at standse rulningen.
Symboler på displayet

Navigér nemt rundt i displayet, og bliv fortrolig med symbolerne.

Symbol Funktion
Til at bekræfte valget eller indstillingen.

Til at gå ét niveau tilbage/frem i Menu.

Til at rulle op/ned i anvisningerne på displayet.
Til at slå en funktion til/fra.
Til at lukke pop op-vinduet.
Til at annullere en indstilling.
Navigér i Menu

Navigér i Menu for at få glæde af alle din kogeplades funktioner.

 1. Tryk på på displayet for at åbne Menu.
 2. Tryk på eller for at navigere gennem Menu.
 3. For at afslutte Menu,
  • skal du trykke på eller
  • trykke på displayets højre side uden for pop op-vinduet.

Dagligt brug

Hvad vil du gerne lave i dag? Find oplysninger om, hvordan du gør det.
Sådan bruger du kogezonerne

Lad din SensePro® kogeplade hjælpe dig med at realisere dine kulinariske idéer.

Sørg for, at dit kogegrej er velegnet til induktionskogeplader.

Advarsel:

Alle med en pacemaker skal holde en afstand på mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, når apparatet bruges.

Varmetrinnet til en kogezone kan være begrænset, hvis andre zoner er tændte.

Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De kan blive varme.

 1. Sæt kogegrejet i midten af den valgte kogezone.
  Zonen tilpasser sig automatisk til størrelserne af kogegrejets bund.
  Kogezonens skyder vises på displayet. Den vises i få sekunder.
  Bemærk: Tryk let på displayet uden for skyderområdet for at lukke skyderen.
 2. Tryk på, eller skub fingeren til det foretrukne varmetrin.
  Symbolet bliver rødt og større for at angive, at indstillingen er valgt.

Når du har afsluttet tilberedningen, skal du trykke på zonevalg-symbolet til kogezonen, og indstille varmen til 0.

Sådan indstiller du varmetrinnet

Indstil varmen med et fingerstrøg.

Sørg for, at kogepladen er tændt, og at der står passende kogegrej på kogezonen.

Varmetrinnet til en kogezone kan være begrænset, hvis andre zoner er tændte. Det højeste varmetrin kan ses på skyderen. Kun tallene i hvidt er aktive.

 1. Tryk på zonevalg-symbolet til kogezonen.
  Kogezonens skyder vises på displayet. Skyderen er aktiv i få sekunder.
  Bemærk: Tryk let på displayet uden for skyderområdet for at lukke skyderen.
 2. Tryk på, eller skub fingeren til det foretrukne varmetrin.
  Symbolet bliver rødt og større for at angive, at varmetrinnet er valgt.
Brug PowerBoost

Har du brug for intensiv varme på et øjeblik? Med PowerBoost kan du hurtigt koge selv store mængder vand og gøre pander klar til at svitse, når du har brug for det.

 1. Berør symbolet for den zone, du ønsker at bruge.
 2. Tryk på .
  Symbolet bliver rødt og større. Kogezonens effekt øges.
  Bemærk:PowerBoost slukkes automatisk. For at slukke manuelt skal du ændre zonens varmetrin.
Sæt 2 kogezoner sammen til 1

Har du brug for en større kogezone? Tryk på Brosymbolet, så får bliver den større.

De sammensatte kogezoner fungerer som én enkelt med den samme opvarmning.
 1. Tænd kogepladen.
 2. Stil kogegrejet på de to kogeplader i venstre side.
  Vigtigt: Kogegrejet skal dække begge zoners midte. Kogegrejet må ikke rage ud over områdemarkeringen.
 3. Tryk på for at slå kogezonerne sammen.
  Zonesymbolet ændres.

For at slå funktionen fra skal du trykke på .

Specifikation for kogezoner

Lær mere om de korrekte størrelser kogegrej samt den maksimale varighed af PowerBoost-funktionen for hver kogezone.

Kogezonernes effekt afhænger delvis af kogegrejets materiale og diameter. På grund af kogegrejets effekt kan den faktiske parameterværdi afvige noget fra den anførte værdi. For at få optimale madlavningsresultater bør du bruge kogegrej, der ikke er større end den anførte diameter.

Kogezone Nominel effekt (maks. varmetrin) [W] PowerBoost [W] PowerBoost, maks. varighed (min.) Diameter for kogegrej [mm]
Forreste venstre 2300 3200 10 125 - 210
Bageste venstre 2300 3200 10 125 - 201
Forreste højre 1400 2500 4 125 - 145
Bageste højre 1800 2800 10 145 - 180
Anbefalinger til varmetrin

Brug et passende varmetrin; ikke kun for at få fantastiske resultater, men også for at spare energi.

Vekselvirkningen mellem en kogezones varmetrin og dens strømforbrug er ikke lineært. Når du øger varmetrinnet, er det ikke proportionelt med forøgelsen af kogezonens strømforbrug. Det betyder, at en kogezone med middel varmetrin bruger under halvdelen af dens effekt.

Liste over anbefalinger til varmetrin

Vælg et passende varmetrin til din ret for at få et fremragende resultat og spare energi.

Varmetrin Bruges til: Tid (min.) Gode råd
1 At holde færdigtilberedt mad varm. efter behov Læg et låg på kogegrejet.
1-2 Hollandaise, smelt: smør, chokolade, husblas. 5 - 25 5 - 25 Rør ind imellem.
1-2 Stivne/størkne: luftige omeletter, bagte æg. 10 - 40 10 - 40 Læg låg på under tilberedningen.
2-3 Småkoge ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter. 25 - 50 Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkeretter midt under tilberedningen.
3-4 Dampning af grøntsager, fisk, kød. 20 - 45 Tilsæt et par spsk. væske.
4-5 Dampning af kartofler. 20 - 60 Brug højst ¼ l vand til 750 g kartofler.
4-5 Kogning af større portioner, sammenkogte retter og supper. 60 - 150 Op til 3 l væske plus ingredienser.
6-7 6-7 schnitzler, cordon bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver. efter behov Vendes undervejs.
7-8 Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks. 5 - 15 Vendes undervejs.
9 Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites. - -
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret. -
Bemærk: Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.
Anbring Termometer

Anbring Termometer korrekt, og opret en god forbindelse til kogepladen.

Opbevar Termometer i den originale emballage, når det ikke bruges.

 • Sørg for ikke at blokere signalet. Hvis du bruger Termometer med den forreste, venstre kogezone, må du ikke stille store gryder på den bageste, venstre kogezone. Flyt i stedet den store gryde til den bageste, højre kogezone.

 • Anbring Termometer tæt på området med antennen.
  • Venstre side af kogepladen: i positionen kl. 1 til 3.
  • Højre side af kogepladen: i positionen kl. 9 til 11.

 • De nedenstående indikatorer viser styrken på forbindelsen mellem kogepladen og Termometer på displayet: , , . Hvis kogepladen ikke kan oprette forbindelse, lyser . Du kan flytte Termometer langs grydens kant for at oprette eller styrke forbindelsen. Kogepladen opdaterer forbindelsesstatussen hvert 3. sekund.

Sådan bruger du Termometer med væsker.

Anbring Termometer korrekt, og få fantastiske resultater.

Termometer måler temperaturer op til 120 °C.

Anbring Termometer med krogen på kogegrejets kant.
Hold Termometer lodret med håndtaget uden for gryden.
Vigtigt: Sørg for at dyppe Termometer ned i væsken inde for det anbefalede område. Minimumsmærket skal være dækket.
Sådan bruger du Termometer til faste fødevarer.

Anbring Termometer korrekt, og nyd fantastiske resultater.

Termometer måler temperaturer op til 120 °C.

 1. Sæt Termometer ind i den tykkeste del af maden, indtil det når minimumsmærket.
  Målepunktet skal være i portionens midterste del.
 2. Sørg for, at Termometer er sat solidt i maden, og at håndtaget peger nedad.
  Termometer metaldele må ikke røre kogegrejets vægge.
 3. Hvis du tilbereder kød eller fisk med en tykkelse på 2 - 3 cm, skal du sørge for, at Termometer spids når pandens bund.
 4. Hvis du bruger en plancha, skal du sørge for, at Termometer håndtag er uden for plancha’en på dens højre side.
 5. Fjern Termometer, inden du vender maden.
Termometer specifikationer

Tekniske specifikationer.

Termometer er godkendt til kontakt med fødevarer.
Parameter Værdi
Arbejdsfrekvens 433,05 - 434,73 MHz
Maks. sendeeffekt 5 dBm
Temperaturområde 0 - 120 °C
Forberede og tilberede mad
Lad SensePro® kogepladen hjælpe dig i dagligdagen og med dine kulinariske idéer.
Hjælp til tilberedning

Uanset, om du har lyst til at lave din favoritret uden besvær eller opdage dit kulinariske potentiale, er din SensePro® kogeplade klar til at hjælpe dig.

Hjælp til tilberedning giver dig færdiglavede opskrifter til mange forskellige retter, forudindstillede tilberedningsparametre og trin-for-trin instruktion. De forskellige tilvalg afhænger af, hvilken slags ret, du vil lave.

Nogle af de funktioner, som er tilgængelige med Hjælp til tilberedning er
 • Sous-vide,
 • Stege,
 • Simre og
 • Genopvarmning.
Forskellige Hjælp til tilberedning-procedurer giver dig mulighed for at indstille forskellige parametre.
 • Til at Stege kan du vælge standardvarmetrinnet. Til nogle retter kan du bruge Stege med Termometer til at overvåge madens centrumtemperatur.
 • Til de fleste tilberedningsmåder, f.eks. Sous-vide og Pochering, kan du ændre standardtemperaturen.
 • Du kan ændre standardtiden eller indstille en tid til den igangværende tilberedning. Til Sous-vide er minimumstiden forudindstillet.
Start Hjælp til tilberedning

Lad din kogeplade hjælpe dig med at få perfekte resultater.

Brug Hjælp til tilberedning-funktionerne på kogepladens venstre side. Brug den forreste, venstre kogezone eller begge de venstre zoner, når de er slået sammen til Stege-funktionen.

Vigtigt: Varm ikke kogegrej op før tilberedning. Brug kun koldt vand fra hanen eller kold væske.
Vigtigt: Følg anvisningerne på displayet til Stege. Tilsæt olie, når panden er varm.
Vigtigt: Med Hjælp til tilberedning virker timeren som et minutur. Timerfunktionen stopper ikke Hjælp til tilberedning-funktionen, når den indstillede tid er afsluttet.
 1. Tryk på , og vælg Hjælp til tilberedning.
  Du kan også trykke på og vælge Hjælp til tilberedning.
 2. Vælg den mad, du vil tilberede, fra listen.
  Der er mere end ét tilvalg til hver type af madvare.
 3. Følg vejledningen på displayet.

  Tryk på Ok øverst i pop op-vinduet for at bruge standardindstillingerne.

 4. Tryk på Start, og følg anvisningerne på displayet.
  Hvis du bruger forvarmning i den valgte tilberedning, kan du følge tilberedningens forløb på betjeningspanelet.
 5. Hvis anvisningerne popper frem på displayet, skal du trykke på Ok og derefter på Start for at fortsætte.
 6. Når den indstillede tilberedningstid er slut, udsendes et lydsignal, og der vises nogle oplysninger på displayet. Tryk på Ok.
 7. Tryk på symbolet til den tændte kogezone, og vælg Stop.
  Du kan også trykke på eller og derefter vælge Stop.
 8. Tryk på Ja for at bekræfte.
  For Hjælp til tilberedning med Sous-vide slukkes kogepladen automatisk efter 4 timer.
  Hjælp til tilberedning-funktionen slukkes.
Gode råd til Hjælp til tilberedning

Små detaljer til at give dig en endnu bedre oplevelse, når du laver mad.

 • Når du koger væsker, skal du fylde gryden med en passende mængde væske (dvs. mellem 1 - 3 liter) inden kogningen. Prøv at lade være med at tilføje mere under kogningen.
 • Brug et låg for at spare energi og nå temperaturen hurtigere (også til forvarmning af vand).
 • Rør jævnligt i retten under tilberedningen for at sikre en jævn fordeling af temperaturen.
 • Tilsæt salt i begyndelsen af tilberedningen.
 • Optø maden, inden du tilbereder den.
 • Tilsæt grøntsager (f.eks. broccoli, blomkål, grønne bønner, rosenkål), når vandet når den rigtige temperatur, og pop op-vinduet vises.
 • Tilsæt kartofler eller ris til koldt vand, inden du starter funktionen.
 • Til sammenkogte retter, saucer, supper, karryretter, ragout, gullash og bouilloner kan du bruge Genopvarmning eller Simre. Inden du starter Simre-funktionen, skal du stege ingredienserne (uden Termometer) og tilsætte kold væske. Tænd derefter funktionen fra Hjælp til tilberedning.
 • Til mindre skaldyr (f.eks. blæksprutteskiver/ tentakler eller skaldyr) kan du bruge Stege.
Gode råd til Hjælp til tilberedning - Stege

Små tips til at give dig en endnu bedre oplevelse, når du laver mad.

Advarsel: Brug kun gryder/pander med flade bunde.
Pas på: Brug kun laminerede pander/gryder med lavt varmetrin for at forhindre at beskadige eller overopvarme kogegrejet.
 • Start funktionen, når kogepladen er kold (der kræves ingen forvarmning).
 • Brug ikke kogegrej med prægning i midten af bunden.
 • Brug kogegrej i rustfrit stål med sandwichbund.
 • Forskellige størrelser af gryder/pander kan give forskellige opvarmningstider. Tunge gryder/pander kan lagre mere varme end lettere gryder/pander, og det tager længere tid at varme dem op.
 • Vend maden, når den har nået halvdelen af den ønskede temperatur. Meget tykke portioner mad skal vendes hyppigere (dvs. én gang hvert andet minut).
 • Vi anbefaler, at du bruger Sous-vide-metoden, inden du Stege for at få de bedste resultater. Kom de klargjorte portioner på en forvarmet pande, og steg dem hurtigt på begge sider.
Sous-vide

Tilbered med Sous-vide for at bevare vitaminer og smag.

Sous-vide er en metode til at tilberede vakuumpakket mad ved lav temperatur i længere tid.

Din SensePro® kogeplade giver dig klare og tydelige anvisninger, du kan følge.

Lave mad ved lav temperatur - sikkerhedsprincipper

God fødevarehygiejne giver dig mulighed for at nyde tilberedning ved lav temperatur fuldt ud.

Sørg for at følge de nedenstående anvisninger, når du laver mad ved lave temperaturer, f.eks. Sous-vide.

 • Vask/desinficér hænderne, inden du tilbereder mad. Brug engangshandsker.
 • Brug kun friske fødevarer af høj kvalitet, der opbevares under de rigtige forhold.
 • Vask, og skræl frugter og grøntsager grundigt.
 • Hold dit køkkenbord og dine skærebrætter rene. Brug forskellige skærebrætter til forskellige typer af madvare.
 • Vær særlig opmærksom på fødevarehygiejnen, når du tilbereder fjerkræ, æg og fisk:
  • Tilbered fjerkræ ved en temperatur på mindst 65 °C i mindst 50 minutter.
  • Sørg for, at den fisk, du vil tilberede med Sous-vide er sashimi-kvalitet, dvs. at den er ekstra frisk.
 • Opbevar den tilberedte mad i et køleskab i højst 24 timer.
 • For personer med et svækket immunsystem eller kroniske helbredstilstande tilrådes det at pasteurisere maden, inden den spises. Pasteurisér maden ved 60 °C i mindst én time.
Forberedelse af mad til Sous-vide tilberedning

For at tilberede mad med Sous-vide skal maden først vakuumforsegles.

Vigtigt: Du kan købe mad i portioner, som er klare til at blive tilberedt med denne madlavningsmetode.
 1. Kom den krydrede mad i poser med zip-lukning eller i plastikposer.
 2. Hvis du bruger plastikposer, skal du bruge en vakuumforsegler til at vakuumforsegle maden.
Tilberedning med Sous-vide

Tilbered med Sous-vide for at bevare vitaminer og smag.

 1. Forbered portioner med mad.
 2. Stil en gryde fyldt med koldt vand på den forreste eller bageste venstre kogezone.
  Brug højst 4 liter vand.
 3. Tryk på > Sous-vide.
  Du kan også trykke på > Kogepladefunktioner > Sous-vide
 4. Vælg den rigtige temperatur.
 5. Valgfrit: Indstil tiden.
  Den tid, tilberedningen tager, afhænger af tykkelse og type af madvare.
 6. Tryk på Ok for at fortsætte.
 7. Anbring Termometer på grydens kant.
 8. Tryk på Ok for at lukke pop op-vinduet.
 9. Tryk på Start for at tænde foropvarmning.
  Når gryden når den ønskede temperatur, udsendes et lydsignal.
 10. Put de vakuumforseglede poser med portioner af mad lodret ned i gryden.
  Du kan bruge et Sous-vide-stativ.
 11. Tryk på Start for at aktivere funktionen.
  Hvis du indstiller Minuturet, starter det samtidigt med funktionen. Når den indstillede tid er nået, udsendes der et lydsignal, og et pop op-vindue vises. Tryk på Ok for at lukke vinduet.
Tryk på eller på den tændte zones symbol og derefter på Stop for at stoppe eller genindstille funktionen. Tryk på Ja i pop op-vinduet for at bekræfte.
Brug Hold temperatur-funktionen

Styr og hold temperaturen nøjagtigt med Hold Temperatur-funktionen.

Vigtigt: Temperaturen holdes med en nøjagtighed på +/- 1 °C )

Funktionen kan kun slås til for den forreste, venstre eller den bageste venstre kogezone.

Du kan tilberede et stort udvalg af retter som krydrede fonde eller saucer (f.eks. forskellige typer karry eller bouillabaisse).

 1. Tryk på , og vælg Kogepladefunktioner > Sous-vide.
  Du kan også trykke på og vælge Sous-vide.
 2. Vælg den rigtige temperatur.
 3. Valgfrit: Indstil tiden.
 4. Tryk på Ok for at fortsætte.
 5. Sæt Termometer på kanten af gryden, eller sæt det i maden.
 6. Tryk på Start for at tænde foropvarmning.
  Når gryden når den ønskede temperatur, udsendes et lydsignal.
 7. Tryk på Ok for at lukke pop op-vinduet.
 8. Tryk på Start for at fortsætte tilberedningen ved den indstillede temperatur.
  Hvis du indstiller Minuturet, starter det samtidigt med funktionen. Når den indstillede tid er nået, udsendes der et lydsignal, og et pop op-vindue vises. Tryk på Ok for at lukke vinduet.
Tryk på eller på den tændte zones symbol og derefter på Stop for at stoppe eller genindstille funktionen. Tryk på Ja i pop op-vinduet for at bekræfte.
Brug Termometer som et Termometer

Overvåg madens eller væskens temperatur under tilberedningen.

Vigtigt: Mindst én kogezone skal være aktiv for at kunne bruge denne funktion.

Du kan aktivere funktionen til alle kogezoner, men kun til én kogezone ad gangen.

Benyt dig af denne funktion til f.eks. at varme mælk op eller tjekke temperaturen på babymad.

 1. Indsæt Termometer i maden eller væsken indtil minimumsmærket.
 2. Tryk på på displayet for at åbne Termometer-menuen, og vælg Termometer.
  Du kan også trykke på > Kogepladefunktioner > Termometer.
 3. Tryk på Start.
  Termometer begynder at måle temperaturen. Hvis ingen af kogezonerne er tændte, vises et pop op-vindue med oplysninger.
Tryk på tallene, som angiver temperaturen, eller , og vælg Stop for at stoppe funktionen.
Brug Smeltning-funktionen

Smelt forskellige produkter, f.eks. chokolade eller smør ved en konstant lav varme.

Vigtigt: Du kan kun bruge funktionen til én kogezone ad gangen.
 1. Tryk på displayet for at åbne Menu.
 2. Vælg Kogepladefunktioner > Smeltning.
 3. Tryk på Start.
  Vælg den ønskede kogezone. A pop op-vindue vises og spørger dig, om du vil slette det forrige varmetrin.

Tryk på zonevalg-symbolet, og tryk derefter på Stop for at stoppe funktionen.

Anbefalinger til tilberedning

Anbefalet madlavningsmetode, tid og temperatur.

Mad, tykkelse/mængden af mad, forberedelsesniveau Madlavningsmetode Centrumtemperatur/tilberedningstemperatur (°C) Tilberedningstid (min)
Oksesteak, 2 cm tyk, rød Sous-vide 50 - 54 45 - 90
Oksesteak, 4 cm tyk, rød Sous-vide 50 - 54 100 - 150
Oksesteak, 6 cm tyk, rød Sous-vide 50 - 54 180 - 250
Oksesteak, 2 cm tyk, rosa Sous-vide 55 - 60 45 - 90
Oksesteak, 4 cm tyk, rosa Sous-vide 55 - 60 100 - 150
Oksesteak, 6 cm tyk, rosa Sous-vide 55 - 60 180 - 250
Oksesteak, 2 cm tyk, gennemstegt Sous-vide 61 - 68 45 - 90
Oksesteak, 4 cm tyk, gennemstegt Sous-vide 61 - 68 100 - 150
Oksesteak, 6 cm tyk, gennemstegt Sous-vide 61 - 68 180 - 250
Kyllingebryst, 200 - 300 g, gennemstegt Sous-vide 64 - 72 45 - 60
Kyllingebryst, 200 - 300 g, gennemstegt Pochering 68 - 74 35 - 45
Kyllingelår, 200 - 300 g, gennemstegt Pochering 78 - 85 30 - 60
Svinekotelet, 2 cm tyk, gennemstegt Sous-vide 60 - 66 35 - 60
Svinemørbrad, 4 - 5 cm, gennemstegt Sous-vide 62 - 66 60 - 120
Lammefilet, 2 cm tyk, rosa Sous-vide 56 - 60 35 - 60
Lammefilet, 2 cm tyk, gennemstegt Sous-vide 64 - 68 40 - 65
Lammeryg (uden ben), 200 - 300 g, rosa Sous-vide 56 - 60 60 - 120
Lammeryg (uden ben), 200 - 300 g, gennemstegt Sous-vide 64 - 68 65 - 120
Laks, 2 cm tyk, gennemskinnelig Sous-vide 46 - 52 20 - 45
Laks, 3 cm tyk, gennemskinnelig Sous-vide 46 - 52 35 - 50
Laks, 2 cm tyk, gennemskinnelig Pochering 55 - 68 20 - 35
Laks, 3 cm tyk, gennemskinnelig Pochering 55 -68 25 - 45
Tun, 2 cm tyk, gennemskinnelig Sous-vide 45 - 50 35 - 50
Rejer, 1 - 2 cm tykke, gennemskinnelige Sous-vide 50 - 56 45 - 45
Æg, mellemstore, blødt flydende æg Sous-vide 63 - 64 45 -70
Æg, mellemstore, mellemflydende æg Sous-vide 65 - 67 45 -70
Æg, mellemstore, mindre flydende æg Sous-vide 68 -70 45 -70
Æg, mellemstore, blødkogte Kogning kogning 4
Æg, mellemstore, mellemkogte Kogning kogning 7
Æg, mellemstore, hårdkogte Kogning kogning 10
Ris, - , kogt Opsvulmen - 10 - 30
Kartofler, - , kogte Kogning kogning 15 - 30
Grøntsager (friske), - , kogte Sous-vide 85 30 - 40
Asparges, - , kogte Sous-vide 85 30 - 40
Hob²Hood

Lad Hob²Hood tage sig automatisk af blæseren, så du kan fokusere fuldstændigt på din madlavning.

Hob²Hood Er en avanceret, automatisk funktion, som forbinder din kogeplade med en særlig emhætte, der benytter infrarøde signalkommunikatorer. Blæserens hastighed justeres automatisk på baggrund af funktionens indstilling og temperaturen af den varmeste gryde på kogepladen.

På de fleste emhætter er fjernbetjeningssystemet som standard slået fra. Aktivér det, inden du bruger funktionen.

For at aktivere funktionen automatisk skal den automatiske tilstand stå på H1 - H6. Kogepladen er oprindeligt indstillet til H5.

Emhætten reagerer, når du bruger kogepladen. Kogepladen genkender automatisk kogegrejets temperatur og justerer blæserens hastighed.

Du kan indstille kogepladen til kun at tænde lyset ved at vælge H1.

Bemærk: Hvis du ændrer emhættens blæserhastighed, afbrydes standardforbindelsen til kogepladen. Sluk OFF (Sluk) og ON (Tænd) for begge apparater for at slå funktionen til igen.
Bemærk: Se brugsanvisningen til emhætten for at få detaljerede oplysninger om brugen af den.
Sådan skifter du tilstande manuelt for Hob²Hood

Du kan få blæseren til at køre mere stille ved at ændre hastigheden manuelt.

Hvis du ikke er tilfreds med støjen/blæserhastigheden, kan du skifte manuelt mellem forskellige tilstande.
 1. Tryk på .
 2. Vælg Indstillinger.
 3. Vælg Hob²Hood fra listen.
 4. Vælg den tilstand, du ønsker.
  Når du er færdig med madlavningen og slukker for kogepladen, kan emhætteblæseren stadigvæk være tændt i et stykke tid. Efter denne tid slukker systemet automatisk blæseren og forhindrer en utilsigtet aktivering af blæseren i de næste 30 sekunder.
  Lyset på emhætten slukkes 2 minutter efter slukningen af kogepladen.
  Bemærk: Hvis du ændrer emhættens blæserhastighed, afbrydes standardforbindelsen til kogepladen. Sluk, og tænd for begge apparater for at slå funktionen til igen.
Liste over funktioner til Hob²Hood
Funktion Automatisk lys Kogning Stegning
H0 Fra Fra Fra
H1 Til Fra Fra
H2 Til Blæserhastighed 1 Blæserhastighed 1
H3 Til Fra Blæserhastighed 1
H4 Til Blæserhastighed 1 Blæserhastighed 1
H5 Til Blæserhastighed 1 Blæserhastighed 2
H6 Til Blæserhastighed 2 Blæserhastighed 3

Kogesektionen registrerer kogeprocessen og slår blæserhastigheden til i overensstemmelse med den automatiske tilstand.

Kogesektionen registrerer stegeprocessen og slår blæserhastigheden til i overensstemmelse med den automatiske tilstand.

H2-tilstanden aktiverer blæseren og lyset og afhænger ikke af temperaturen.

Bemærk: Hvis du ændrer emhættens blæserhastighed, afbrydes standardforbindelsen til kogepladen. Sluk, og tænd for begge apparater for at slå funktionen til igen.
Bemærk: Se brugsanvisningen til emhætten for at få detaljerede oplysninger om den.
Gode råd og tips til Hob²Hood

Få mest muligt ud af Hob²Hood-funktionen.

Gør følgende, når du betjener kogepladen med Hob²Hood-funktionen slået til:

 • Beskyt emhættepanelet mod direkte sollys.
 • Ret ikke halogenlys mod emhættepanelet.
 • Tildæk ikke kogepladens betjeningspanel.
 • Afbryd ikke signalet mellem kogepladen og emhætten (f.eks. med hånden eller et håndtag på kogegrejet eller en høj gryde).
Bemærk: Hold vinduet til den infrarøde Hob²Hood-signalkommunikator rent.
Bemærk: Andre fjernbetjente apparater kan blokere signalet. Brug ikke sådanne apparater i nærheden af kogepladen, mens Hob²Hood er tændt.

Emhætter med Hob²Hood-funktion

Gå ind på vores kundehjemmeside for at finde det fulde sortiment af emhætter, der fungerer sammen med funktionen. Electrolux-emhætter, der fungerer sammen med denne funktion, skal have symbolet .

Ekstrafunktioner
Praktiske funktioner, der hjælper dig i køkkenet.
Indstil et minutur

Lad kogepladen tælle minutterne ned for hver enkel kogezone.

Indstil varmetrinnet til den rigtige kogezone først, og indstil derefter funktionen.
 1. Berør zonesymbolet.
 2. Tryk på .
  Timerens menuvindue vises på displayet.
 3. Tryk på for at aktivere funktionen.
  Symbolerne skifter til .
 4. Skub fingeren til venstre eller højre for at vælge den ønskede tid.
  F.eks. timer og/eller minutter.
 5. Tryk på Ok for at bekræfte dit valg.

  Vælg for at annullere dit valg.

  Når nedtællingen er slut, høres et signal, og blinker. Tryk på for at slå signalet fra.

Funktionen slås fra ved at indstille varmetrinnet til 0.

Tryk alternativt på til venstre for timerværdien, tryk på ved siden af, og bekræft dit valg, når der vises et pop op-vindue.

Tænd minuturet

Lad kogepladen tælle minutterne ned for kogepladen som et hele.

Vigtigt: Funktionen påvirker ikke betjeningen af kogezonerne.
 1. Vælg kogezone.
  Den tilhørende skyder vises på displayet.
 2. Tryk på .
  Timerens menuvindue vises på displayet.
 3. Skub fingeren til venstre eller højre for at vælge den ønskede tid.
  F.eks. timer og minutter.
 4. Tryk på Ok for at bekræfte dit valg.

  Vælg for at annullere dit valg.

  Når den indstillede tid er slut, høres et signal, og blinker. Tryk på for at slå signalet fra.

 5. Sådan slår du funktionen fra:
  1. Tryk på til venstre for timerværdien.
  2. Tryk på ved siden af, og bekræft dit valg, når et pop op-vindue vises.
Stopur

Se, hvor længe din kogezone er i drift.

Denne funktion begynder automatisk at tælle umiddelbart efter, at du har tændt en kogezone.

Funktionen stopper ikke, når du løfter kogegrejet af kogezonen.

Tænd for Stopur

Tænd eller sluk for Stopur-funktionen afhængigt af dine behov.

 1. Tryk på for at gå ind i Menu.
 2. Rul i menuen for at vælge Indstillinger > Stopur
 3. Tryk på kontakten for at tænde/slukke for funktionen.
Nulstil Stopur

Nulstil Stopur-funktionen for at tilpasse tællingen til tilberedningen.

 1. Tryk på .
 2. Vælg Nulstil fra pop op-vinduet.
Funktionen begynder at tælle fra 0.
Sæt Stopur

Afbryd Stopur-funktionen midlertidigt for at tilpasse tællingen til tilberedningen.

 1. Tryk på .
 2. Vælg Pause fra pop op-vinduet.
Vælg Start for at fortsætte med at tælle.
Lås betjeningspanelet

Lås betjeningspanelet for at forhindre en utilsigtet ændring af varmetrinnet.

Indstil først varmetrinnet.
Tryk på for at aktivere funktionen.

Tryk på i 3 sekunder for at slå funktionen fra.

Bemærk: Lås-funktionen slås også fra, når du slukker for kogepladen.
Sådan aktiverer du Børnesikring

Aktivér Børnesikring for at forhindre utilsigtet betjening af kogepladen.

 1. Tryk på på displayet for at åbne Menu.
 2. Vælg Indstillinger > Børnesikring fra listen.
 3. Tænd kontakten.
 4. Tryk på bogstaverne A-O-X i alfabetisk rækkefølge for at aktivere funktionen.

Sluk for kontakten for at slå funktionen fra.

For at afslutte Menu skal du trykke på eller på displayets højre side uden for pop op-vinduet.

Sæt på pause, og genoptag tilberedningen

Afbryd tilberedningen midlertidigt, og genoptag den uden ændringer af de valgte indstillinger.

Vigtigt: Du kan ikke aktivere funktionen, når Hjælp til tilberedning eller Sous-vide er tændt.
Vigtigt: Funktionen stopper PowerBoost.
 1. Tryk på for at aktivere funktionen.
  tændes. Alle kogezoner, der er i gang, er indstillet til det laveste varmetrin.
 2. Tryk på igen for at genoptage tilberedningen.
  Tilberedningsindstillingerne er genaktiveret.
Automatisk slukning giver øget sikkerhed

Kogepladen slukker automatisk af sig selv, eller den slukker kogezonerne i bestemte situationer.

Din kogeplade slukkes automatisk, hvis:

Alle kogezoner er slukkede.
Hvis ingen kogezoner er tændte, slukkes kogepladen for at spare energi.
Der er noget på betjeningspanelet i mere end 10 sekunder.
Hvis du spilder eller stiller noget på betjeningspanelet (en pande, en klud osv.), lyder der et signal, og kogepladen slukkes. Fjern genstanden, eller rengør betjeningspanelet.
Kogepladen bliver for varm.
Din kogeplade slukkes, når den bliver for varm, f.eks. når en sovsegryde koger tør. Lad kogezonen køle af, før du bruger kogepladen igen.
Du bruger forkert kogegrej, eller der er ikke noget kogegrej på zonen.
Det hvide kogezonesymbol blinker, og induktionskogezonen slukkes automatisk efter 1 minut.
Du ikke slukker en kogezone eller ændrer på varmetrinnet.
Efter et stykke tid vises en meddelelse, og kogepladen slukkes. Tiden afhænger af varmetrinnet.
Forholdet mellem indstillingen af varmetrin og automatisk slukningstid

Jo varmere kogezonen er, desto kortere er tiden for den automatiske slukning.

Varmetrin Kogepladen slukkes efter
1 - 2 6 timer
3 - 5 5 timer
6 4 timer
7 - 9 1,5 timer
Restvarmeindikator

Indikatoren hjælper dig med at undgå at røre ved varme overflader.

Advarsel: Risiko for forbrænding ved restvarme.

Induktionskogepladen skaber varmen til madlavningen direkte i kogegrejets bund. Kogegrejet varmer til gengæld kogepladens overflade i glaskeramik.

Restvarmeindikatoren OptiHeat Control viser restvarmeniveauet som III, II eller I, hvor III er det højeste niveau.

Öko Timer (ØKO-timer)

Kogezonen slukkes, før nedtællingen afsluttes, for at spare energi.

Forskellen i betjeningstiden og nedtællingstiden afhænger af varmetrinnet og varigheden af tilberedningen.

Indstillinger

Konfigurér din SensePro® kogeplade, så den passer til dine behov.

Du kan ændre indstillingerne for ting, der er nyttige, som f.eks. Sprog, Lysstyrke display og Panelsignal til din kogeplade.

Indstil Sprog

Ønsker du at skifte Sprog efter den første opsætning? Indstil det foretrukne sprog i få nemme trin.

 1. Tryk på displayet for at åbne Menu.
 2. Vælg Indstillinger > Sprog.
 3. Vælg det foretrukne sprog.
 4. Tryk på Ja for at bekræfte.
 5. Tryk på for at lukke Menu.
Indstil Panelsignal

Vælg, hvordan kogepladen skal reagere, når du trykker på betjeningspanelets taster.

 1. Tryk på på displayet.
 2. Vælg Indstillinger > Opsætning > Panelsignal.
 3. Vælg den foretrukne funktion
  • ingen lyd,
  • et klik (standard),
  • et bip.
 4. Tryk på Ok.
 5. Tryk på for at lukke Menu.
Indstil Signallydstyrke

Vælg, hvor højt summeren skal lyde eller angiv, når du trykker på betjeningspanelets taster.

 1. Tryk på på displayet.
 2. Vælg Indstillinger > Opsætning > Signallydstyrke.
 3. Vælg den foretrukne funktion
 4. Tryk på Ok.
 5. Tryk på for at lukke Menu.
Indstil Lysstyrke display

Ændringer af displayets Lysstyrke display kan øge den visuelle tilgængelighed.

Du kan vælge mellem 4 forskellige lysstyrker, hvor 4 er den højeste.
 1. Tryk på for at åbne Menu.
 2. Vælg Indstillinger > Opsætning > Lysstyrke display.
 3. Vælg det foretrukne trin.
 4. Tryk på Ok.
 5. Tryk på for at lukke Menu.

Rengøring og pleje

Find ud af hvornår og hvordan, du gør ovnen ren. En ren og vedligeholdt ovn giver øget sikkerhed og endnu bedre resultater, når du laver mad.
Rengøring og pleje af kogepladen

Se, hvordan du gør din kogeplade ren.

Pas godt på kogepladen og brug altid kogegrej med en ren, intakt bund.

Hvornår skal kogepladen rengøres

Rengør altid kogepladen efter brug.

Bemærk: Ridser eller mørke pletter på overfladen har ingen betydning for kogepladens funktion.

Fjern straks

 • Smeltet plastik,
 • plastfolie,
 • sukker
 • sukkerholdige madvarer.

Hvis det ikke fjernes øjeblikkeligt, kan kogepladen tage skade.

Brug en speciel skraber til at rengøre glasoverfladen. Hold skraberen ved en spids vinkel, og før den hen over overfladen.

Fjernes, når kogepladen er kølet tilstrækkeligt ned

 • Kalkrande,
 • vandrande,
 • fedtpletter,
 • metalskinnende misfarvning.

Rengør kogepladen med en fugtig klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel, der er velegnet til kogepladens glasoverflade. Bevæg kluden glat fra venstre til højre for at rengøre de vandrette riller i overfladen.

Brug en blanding af vand og eddike til at fjerne den metalskinnende misfarvning og rengøre kogepladens overflade.

Tør kogepladen af med en blød klud efter rengøring.

Energibesparelse

Spar energi i din daglige madlavning.

Gode råd til, hvordan du nemt sparer energi, når du laver mad.

 • Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
 • Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
 • Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille kogegrejet på den.
 • Sæt kogegrejet i midten af kogezonen.
 • Brug mindre kogegrej på de mindre kogezoner.
 • Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad.

Vejledningsvideoer

Lær at bruge dit udstyr bedst muligt med vores vejledningsvideoer.

 • How to use the food sensor

  How to use the food sensor

  Detailed instructions on how to use SensePro Hob's food sensor.

  Næste

 • How to use Assisted Cooking function

  How to use Assisted Cooking function

  Step by step animation showing how to use the Assisted Cooking function on your SensePro hob. Take a look, and try it home.

  Næste

 • How to use the sous-vide function

  How to use the sous-vide function

  Step by step animation showing how to use the sous-vide function on your SensePro hob. Take a look, and try it home.

  Næste

 • How to use the UI of your SensePro

  How to use the UI of your SensePro

  How to maximize the use of your new SensePro. The animation gives you tips on how to use your new SensePro. Less routine steps, set timer for each zone, power boost, use assisted cooking.

  Næste

 • How to use sous-vide for restaurant style results at home

  How to use sous-vide for restaurant style results at home

  The benefits of sous-vide cooking, the possibility of cooking restaurant style dishes using SensePro hob.

  Næste

Funktioner

Nyd perfekte resultater med Termometeret

Vores trådløse Termometer hjælper dig med at opnå professionelle resultater i dit eget køkken. Termometeret måler temperaturerne til den nøjagtige grad og kommunikerer med kogepladen for at give dig præcise resultater. At holde specifikke temperaturer betyder, at du kan tilberede Sous Vide på din kogeplade.

Styr kogepladen med en intuitiv berøringsskærm

Brugervenlig touchscreen, som giver dig selvtillid og gør dig tryg ved kogepladen
Glæd dig over en intuitiv oplevelse med vores farve-touchscreen. Vælg den mad, du vil tilberede, og kogepladen viser direkte feedback for hver zone, så du kan overvåge tilberedningen let og ubesværet. Kogepladen giver dig trin-for-trin- instruktion til fremragende resultater hver gang.

Hver zone tidsindstilles individuelt

Det kan være kompliceret at tilberede flere retter på én gang, men det bør ikke være kompliceret at indstille tidsindstillingerne for dem. Din kogeplade gør det nemmere: indstil en individuel timer til hver kogezone. Når timeren er slut, slukkes zonen automatisk. Smart hjælp, når du har brug for det.

Kombinér zonerne for at få mere plads til at lave mad med Bro-funktionen

Mere plads til at tilberede på
Med Bro-funktionen kan du kombinere to separate kogezoner og skabe én stor zone. Med automatisk justerede temperatur- og tidsindstillinger er den ideel til plancha-grill eller stegegryder.

Hob2Hood

Lad kogepladen tage sig af emhætten
Hob2Hood® -teknologi betyder, at kogepladen automatisk styrer emhættens indstillinger. Blæseren justerer sig selv efter de temperaturændringer, du foretager, mens du laver mad. Det betyder, at du kan koncentrere dig mere om at fremtrylle lækre måltider.

Skriv en anmeldelse

Dit produkt

Produktet findes i flere modeller. For at din anmeldelse skal være så hjælpsom for andre som muligt, beder vi dig venligst præcisere hvilken model du har. Dit produkts modelnummer og produktnummer (PNC) finder du på produktmærkaten.

Sådan finder du produktmærkaten

Mange tak for din anmeldelse!

Tjek venligst din mail for at bekræfte

{{ props.errorNickname }}

Navnet vil dukke op sammen med din anmeldelse. Brug venligst ikke dit fulde navn - så bliver din anmeldelse ikke publiceret

Vi har brug for din e-mailadresse for at bekræfte din anmeldelse og muligvis kontakte dig

{{ props.errorEmoji }}

De mest anvendbare kundeanmeldelser fokuserer på kvalitet, design og respektive maskiners funktionalitet. For feedback vedrørende service, forsendelse eller installation kontakt venligst kundeservice. Disse anmeldelser er modereret, før de bliver posted her på siden. For mere information om dette, se vores Retningslinjer for anmeldelse.

Accepter venligst betingelser og vilkår

Tilmeld dig MyElectrolux og få 20% rabat på dit næste køb